VII Puchar Polski Młodzików

1. Cel turnieju:
- wyłonienie zdobywców pucharu Polski w 2013 roku w kategoriach do 10 i 13 lat w warcabach 100-polowych;
- możliwość współzawodnictwa najlepszych warcabistów z całej Polski;
- popularyzacja sportu warcabowego i podnoszenie umiejętności gry;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację.

2. Organizatorzy:
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
- Polski Związek Warcabowy;
- Gmina Bielawa;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie;

3. Termin:
- rozgrywki od 27 do 30 kwietnia;
- zakwaterowanie: Hotel Pod Wielką Sową ul. Wolności 134 oraz Willa Manhattan (obiekt hotelarski) ul. Wysoka 6 B ( na terenie OW Sudety);
- przyjazd uczestników 26 kwietnia 2013 roku w godzinach popołudniowych;
- odprawa techniczna – 26 kwietnia 2013 o godz. 21.00.

4. Koszty i warunki uczestnictwa:
- całkowity koszt – zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo – 320 zł (dla zawodników z klubów, które nie zapłaciły składki członkowskiej do PZWarc za 2012 rok – 360 zł.), całkowity koszt opiekuna 280 zł;
- płatność na miejscu tuż przed zawodami lub przelewem na rachunek bankowy organizatora (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie) do dnia 21 kwietnia 2013. Numer rachunku: BZ WBK 1 O/Bielawa 13 1090 2284 0000 0001 1896 1299 z dopiskiem MMP + tytuł przelewu;
- w zawodach mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą wydaną przez Polski Związek Warcabowy, dowód tożsamości i aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza medycyny sportowej. Istnieje możliwość wykupienia licencji na miejscu przed zawodami pod warunkiem dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów.

5. Kategorie wiekowe system rozgrywek i tempo gry:
- młodziczki i młodziki (od 11 do 13 lat) – roczniki 2000, 2001 i 2002;
- młodziczki i młodziki (od 7 do 10 lat) – roczniki 2003, 2004, 2005 i 2006;
- system szwajcarski lub system kołowy, który zostanie określony przez sędziego głównego na odprawie technicznej;
- tempo gry 90 minut na zawodnika;
- zawody zostaną przeprowadzone przez sędziów licencjonowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Warcabowego.

6. Nagrody i zgłoszenia:
- puchary medale i nagrody za miejsca I-III, dyplomy dla wszystkich uczestników;
- zgłoszenia do 21 kwietnia 2013 na e-mail: sport@osir.bielawa.pl

7. Sprawy organizacyjne:
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu;
- kluby które otrzymały zegary elektroniczne od PZWarc są zobowiązane do przywiezienia jednego zegara na dwóch uczestników zawodów z danego klubu;
- za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników, wyjątek: zawodnik niestowarzyszony. Tutaj odpowiedzialny jest zawodnik lub jego opiekun prawny;
- osobom zgłaszającym się po terminie organizator nie gwarantuje zakwaterowania i wyżywienia;
- dodatkowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych Czesław Szewczyk tel. 519 331 161 e-mail: szewczyk@osir.bielawa.pl